Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem, we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie pośredniczy w naborze uczestników kolonii.

Miejsce kolonii: Biały Dunajec k/Zakopanego

Termin: 04.08.2024 r. – 12.08.2024 r.

Koszt kolonii letniej dla jednej osoby wynosi 1500 zł., z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 1200 zł.

Różnica tj. kwota w wysokości 300 zł. pokrywają rodzice/ opiekunowie dzieci.

Wypoczynek organizowany jest dla osób w wieku od 7 do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2008 roku, których co najmniej jedno z rodziców, prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS).

Osoby spoza KRUS mogą również uczestniczyć w wyjeździe za pełną odpłatnością.

 

Zapisy prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem tel. (25) 757 11 23.

 

Dodać alternatywne teksty:

GŁÓWNY:
{Alternatywny tekst – Obrazek główny:66}

DODAJ ZAŁĄCZNIKI

Załączniki

Accessibility