Badania ronicze realizowane przez Główny Urząd Statystyczny

16 czerwca br. upływa termin samodzielnego wypełnienia formularza przez Internet https://badaniarolne2023.stat.gov.pl związanego z trwającymi badaniami rolniczymi realizowanymi przez Główny Urząd Statystyczny.

Zwracamy się z serdeczną prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o badaniach poprzez Państwa stronę internetową i media społecznościowe. Prosimy również udostępnienie informacji placówkom, związanym z tematyką badań rolniczych z terenu Państwa województwa.

Bezpłatna rehabilitacja w CRR KRUS

KRUS zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2757).

Accessibility