plakat z rysunikem wiejskiego gospodarstwa u napisem NAJPIĘKNIEJSZA ZAGRODA WIEJSCKA

WÓJT GMINY DOBRE organizuje konkurs pod hasłem:
NAJPIEKNIEJSZA ZAGRODA WIEJSKA 2023 r. na terenie Gminy Dobre.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni właściciele nieruchomości będący stałymi mieszkańcami gminy Dobre, wyróżniający się estetycznie zagospodarowanymi podwórkami.

W konkursie nie mogą wziąć udziału ubiegłoroczni zwycięzcy (trzy pierwsze miejsca). Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie deklaracji w sekretariacie Urzędu Gminy Dobre, w terminie do 21 lipca 2023 roku.

Accessibility