stary budynek pokryty eterniktem i kilka osób w roboczysz strojach. w tle podnośnik

 

AZBEST

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Dobre uprzejmie informuje, że w Urzędzie Gminy pokój nr 8 oraz na stronie internetowej www.gminadobre.pl znajdują się druki wniosków wraz z załącznikami o bezpłatny odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane tylko w podanym terminie, tj.

od 16 stycznia 2023 roku od godz. 800

do 27 stycznia 2023 roku do godz. 1400.

Informujemy ponadto, że w pierwszej kolejności usługa zostanie zrealizowana u osób, które w 2022 roku złożyły kompletne wnioski, a z uwagi na ograniczone środki z WFOSIGW nie zostały wykonane.

Kompletne wnioski wraz z załącznikami złożone w roku 2023 będą rozpatrywane według kolejności złożenia do czasu wyczerpania się środków finansowych.

Wójt Gminy zastrzega możliwość unieważnienia procedury w przypadku nie otrzymania przez gminę dotacji z WFOSIGW

Załączniki

Accessibility