Heap of coal as background, top view

Wójt Gminy Dobre  informuje, że Gmina Dobre przystąpiła do programu sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych po preferencyjnej cenie, w celu stworzenia mieszkańcom możliwości zakupu tańszego certyfikowanego węgla.

Koszt zakupu jednej tony węgla wynosi  2 000 zł brutto.

Podstawą zakupu węgla jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Dobre ,

Tadeusza Kościuszki 1, 05-307 Dobre.                                                                                    

Możliwość zakupu węgla po preferencyjnych cenach mają osoby, które spełniają warunki do otrzymania dodatku węglowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2238) wnioskodawca wpisuje we wniosku ilość węgla nie większą niż 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.                                                                              

Złożony wniosek zostanie zweryfikowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po rozpatrzeniu wniosku  Wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie, przez SMS lub pocztą elektroniczną.

Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania wpłaty za zakup węgla.

Wpłaty można dokonać kartą płatniczą w kasie Urzędu Gminy w Dobrem, gotówką lub przelewem w kasie Banku Spółdzielczego w Dobrem ul. Tadeusza Kościuszki 31 na konto Gminy Dobre nr: 32 9226 0005 9700 0853 2000 0530 w tytule należy wpisać :

 Preferencyjny zakup węgla, imię i nazwisko, adres Wnioskodawcy.                                          

Po dokonaniu wpłaty, na podstawie dowodu wpłaty , Wnioskodawcy zostanie wydana faktura VAT, która będzie  stanowić podstawę do odbioru węgla   .

W przypadku wpłaty w innej formie lub w innym banku faktura zostanie wydana po zaksięgowaniu wpłaty.

Fakturę należy odebrać w Urzędzie Gminy Dobre pokój  nr 1 oraz nr. 2.

Dokumentem uprawniającym do odbioru węgla będzie kopia faktury VAT.

Zakupiony węgiel można odebrać  w dwóch punktach odbioru węgla:

1) Sprzedaż opału Sławomir Kossakowski, ul. Poniatowskiego 9, 05-307 Dobre

2) Skład opału Hanna i Wojciech Sadoch, ul. Armii Krajowej 3, 05-307 Dobre

Odbiór węgla  Mieszkaniec organizuje we własnym zakresie.

Urząd Gminy w Dobrem dołoży wszelkich starań do możliwie szybkiego rozpatrzenia złożonych przez mieszkańców wniosków. Jednakże dostępność węgla zależna jest od podmiotu wprowadzającego spółki PGE Paliwa.

Zgodnie z zawartą z ww. spółką umową, węgiel dostarczany przez podmiot PGE Paliwa pochodzi wyłącznie ze sprawdzonych źródeł i posiada wszelkie wymagane certyfikaty jakości.

Gmina realizując zadanie jest jedynie pośrednikiem w dystrybucji węgla.

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu 25 757 11 90.

Zastępca Wójta Gminy Dobre

Piotr  Chmielewski

Załączniki

Accessibility