Szanowni mieszkańcy.

Wójt Gminy Dobre informuje, że od 15 stycznia 2021 roku rozpoczyna się rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy ukończyli 80 lat, natomiast od 22 stycznia na szczepienia rejestrować się będą mogły osoby powyżej 70 roku życia. Od 25 stycznia rozpoczną się szczepienia zarejestrowanych seniorów. Stopniowo będą ogłaszane terminy szczepień dla pozostałych grup wiekowych.

Dostępne będą trzy kanały za pośrednictwem, których można zapisać się na szczepienie.

  1. Dzwoniąc na całodobową i bezpłatną infolinię 989. Do zapisu wystarczy numer pesel oraz numer telefonu komórkowego.
  2. Elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na gov.pl
  3. Poprzez przychodnię.

Punktem szczepień wykonującym szczepienia przeciwko COVID-19 na terenie gminy Dobre jest NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „DOBRE ZDROWIE” JOLANTA CZERNIAWSKA mieszczący się pod adresem Dobre, ul. Szkolna 2.  Telefon kontaktowy pod którym można rejestrować się na szczepienie poprzez ośrodek zdrowia: (25) 757-10-22, 508-797-707,  572-320-888.

Dowóz na szczepienia.

Osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami oraz osoby mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień), które będą chciały zaszczepić się przeciw COVID-19 będą mogły skorzystać ze specjalnie zorganizowanego przez gminę transportu. Potrzebę skorzystania  z dowozu można zgłaszać za pośrednictwem przychodni podczas rejestracji na szczepienie lub poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pod numerem telefonu (25) 757 11 23 po wcześniejszym ustaleniu terminu szczepienia.

Załącznik:

szczepienia-covid19

Accessibility