Nalepka na samochodzie, przedstawiająca. piktogram samochodu z wtyczką elektryczną.

Rada Gminy na posiedzeniu we wtorek, 17 listopada przyjęła uchwałę w sprawie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Dobre do roku 2040. Głównym celem jest rozwój nowoczesnej infrastruktury gminy, który przyczyni się również do poprawy mobilności mieszkańców i ochrony środowiska na jej terenie.

Niezwykle ważnym elementem wdrażania Strategii jest wsparcie dla rozwoju odnawialnych źródeł energii w gminie i wykorzystanie tej energii do zasilania pojazdów różnego typu. Mamy nadzieję, że poprzez rozwój elektromobilności w kolejnych latach nastąpi rozwój sieci punktów ładowania pojazdów, które umożliwią praktyczne wykorzystanie niskoemisyjnych środków transportu na terenie naszej Gminy.

W ramach najważniejszych działań w strategii planowana jest między innymi rozbudowa sieci dróg, modernizacja infrastruktury przystankowej, rozbudowa i modernizacja parkingów oraz montaż oświetlenia ulicznego wraz z poprawą systemu bezpieczeństwa.

Ujęte w Strategii Elektromobilności cele i założenia umożliwią w przyszłości realizację tych planów poprzez możliwość starania się o ich dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Dobre została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilność.

Pełna treść „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Dobre – do roku 40” została umieszczona na stronie Urzędu Gminy w zakładce Elektromobilność.

logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Accessibility