loga funduszy europejskich, Mazowsza i flagi Polski i Unii Europejskiej

Zadanie dotyczy termomodernizacji dwóch świetlic wiejskich: jedna w Brzozowicy, druga w Rakówcu współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”

Działania 4.1. „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest: zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację budynków świetlic w Brzozowicy i Rakówcu.

Przewidywana wartość zadania 504 773,02 zł, przewidywane dofinansowanie 267 764,20 zł