Kilkanaście osób na scenie

23 listopada Wójt Gminy Dobre Tadeusz Gałązka odebrał symboliczny czek dotyczący dofinansowania z programu Cyfrowa Gmina na cyfryzację Urzędu Gminy w Dobrem. W konferencji udział wzięli Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Minister Cyfryzacji Janusz Cieszyński, Senator Maria Koc, Posłowie Marek Zagórski, Teresa Wargocka, Grzegorz Woźniak, Dyrektor CPPC Wojciech Szajnar, Kierownik Delegatury MUW w Siedlcach Anna Kaszuba oraz Wójtowie i Burmistrzowie z subregionu siedlecko-ostrołęckiego. Gmina Dobre na wsparcie rozwoju cyfrowego urzędu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa otrzyma 179 100,00 zł.
Zdjęcie – UG Maciejowice

niebieskie tło z dużym napisem cyfrowa gmina
Accessibility