Gmina Dobre wykonała przebudowę drogi w Porębach Starych. Na zadanie to przyznano Gminie dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Poręby Stare

Gmina Dobre wykonała przebudowę drogi w Porębach Starych. Na zadanie to przyznano Gminie dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – zadanie pn. „ Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Poręby Stare, gmina Dobre”.

Koszt realizacji przedsięwzięcia – 198162,78,00 zł,  kwota dotacji – 99081,39 zł.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię żwirową na powierzchni 3343,50 m2 i długości 743 m.

#Mazowszepomaga #solidarnośćmazowiecka

Gmina Dobre wykonała przebudowę drogi w Porębach Starych. Na zadanie to przyznano Gminie dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego tablica
Accessibility