Na obrazku jest dostępna woda płynąca z kranu ze stali nierdzewnej. Kran ma nowoczesny design, jest to woda swobodnie opadająca, tworząca efekt kropel i strumieni.
Operacja ma na celu poprawę infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w gminie Dobre, poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrem na ul. Zdrojówki oraz sieci wodociągowej w Głęboczycy.

Operacja ma na celu poprawę infrastruktury wodno– kanalizacyjnej w gminie Dobre, poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrem na ul. Zdrojówki oraz sieci wodociągowej w Głęboczycy.

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach “Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” , poddziałanie “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Accessibility