budynek remizy strażackiej z dwoma garażami

Operacja pn. „Remont Sali widowiskowej w budynku OSP Dobre” mająca na celu rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez przeprowadzenie remontu sali widowiskowej. Cel będzie osiągnięty i zachowany przez minimum 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Mińskiej. Wartość realizowanej operacji: 147 753,40 zł , w tym ze środków EFRROW 73 143,96 zł. Przewidywane wyniki operacji: unowocześnienie, poprawa funkcjonalności i estetyki sali widowiskowej.

Accessibility