Kilkanaście osób stojących obok siebie

18 listopada odbyło się uroczyste oddanie do użytku kolejnej inwestycji drogowej zrealizowanej przez Gminę Dobre. Zadanie  pn.” Budowa drogi gminnej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym” zostało wykonane dzięki dofinansowaniu w wysokości 3 638 500,00 zł, pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach zadania wybudowano drogę o długości 424,10 mb, z obustronnym chodnikiem o szerokości 2m.  Na całej długości drogi powstała kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne (lampy ledowe). Całkowity koszt zadania wyniósł  3 830 000,00 zł.

Przybyłych na uroczystość zaproszonych gości przywitał Wójt Gminy Dobre Tadeusz Gałązka. W uroczystości uczestniczyła Maria Koc Senator RP także Daniel Milewski Poseł RP, Teresa Wargocka Poseł RP, Anna Kaszuba Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, Zastępca Wójta Gminy Dobre Piotr Chmielewski, Przewodniczący Rady Gminy Dobre Waldemar Szymański, Marcin Sitnicki Kierownik Referatu Inwestycji UG Dobre, Projektanci i Wykonawcy zadania, Radni Rady Gminy Dobre także Emerytowani Nauczyciele i Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Konstantego Laszczki w Dobrem oraz Mieszkańcy.

Oddaną do użytku drogę gminną poświęcił Ksiądz Proboszcz dr Grzegorz Chojnicki. Z inicjatywy Emerytowanych Nauczycieli i Pracowników Szkoły Podstawowej im. K. Laszczki w Dobrem i przychylności Wójta Tadeusza Gałązki oraz Rady Gminy Dobre – nowej drodze nadano imię Jana Zycha – nauczyciela, absolwenta siennickiego seminarium, pierwszego kierownika szkoły w Dobrem, przewodniczącego Społecznego Komitetu Powstania Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem, społecznika i kustosza.

Accessibility