Panorama Dobrego od strony północnego-zachodu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem informuje, że osoby bezdomne mogą uzyskać schronienie w  schronisku znajdującym się w miejscowości Kąty Borucza 48 A, 05-307 Dobre.

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Accessibility