“Remont pomnika – zbiorowej mogiły poległych podczas “Bitwy pod Dobrem” w 1831 roku”

Prace obejmowały zakres działań, mających na celu przywrócenie pomnikowi jego pierwotnej świetności oraz zachowanie pamięci poległych.
Wykonano następujące czynność:
1. Renowacja kamiennego postumentu:
2. Odnowienie krzyża.
3. Odnowienie napisów na płycie:
4. Renowacja dolnej części pomnika.
5. Remont ogrodzenia:  wymiana cokołu, renowacja przęseł metalowych (piaskowanie, malowanie).
6. Wyrównanie terenu wokół pomnika.
Zadanie pn.: “Remont pomnika – zbiorowej mogiły poległych podczas “Bitwy pod Dobrem” w 1831 roku” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

“Remont pomnika – zbiorowej mogiły poległych podczas “Bitwy pod Dobrem” w 1831 roku”napis mazowsze dla miejsc pamięci
Accessibility