woz strazacki woda strazak

W ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Głęboczyca wykonano 420 m stabilizacji cementowej.

Accessibility