Mężczyzna w mundurze

11 listopada w całej Polsce obchodzona była 103. Rocznica Odzyskania Niepodległości.

Gminne obchody w Dobrem  rozpoczęły się mszą świętą w Kościele pw. Św. M. Biskupa w Dobrem. We wspólnej modlitwie uczestniczyły poczty sztandarowe delegacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrem, Ochotniczej Straży Pożarnej w Mlęcinie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzienku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryni, Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębach Nowych także Związku Piłsudczyków RP Okregu Wschodnio – Mazowieckiego oraz poczet  z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrem. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, delegacje stowarzyszeń, kierownicy jednostek oraz mieszkańcy.

Po uroczystościach kościelnych nastąpiło uroczyste złożenie wieńców pod Pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Okolicznościowy wieniec złożyli także przedstawiciele samorządu Gminy Dobre Tadeusz Gałązka Wójt Gminy Dobre, Przewodniczący RG Dobre Waldemar Szymański, Zastępca Wójta Gminy Dobre Piotr Chmielewski.

Po zakończeniu uroczystości uczestnicy zostali zaproszeni na okolicznościowy program artystyczny do budynku OSP w Dobrem przygotowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrem oraz Gminny Ośrodek Kultury. Całość uroczystości uświetnił koncert Orkiestry Dętej OSP w Dobrem z dyrygentem Marianem Janiakiem oraz opiekunem Janem Dzienisem na czele. Podczas uroczystości wśród dorosłych uczestników został przeprowadzony Konkurs Wiedzy BHP w Rolnictwie „Pracować bezpiecznie”. Nagrody rzeczowe wręczył: Adam Więckowski – kierownik Placówki Terenowej KRUS w Mińsku Mazowieckiem, Paweł Araszkiewicz pracownik KRUS oraz Wójt Gminy Dobre Tadeusz Gałązka.

Accessibility