Budynek i plac przed nim

Zarząd Powiatu Mińskiego informuje, że ogłosił konsultacje dotyczące projektu Strategii Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2021 – 2030.

Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2021 – 2030 znajduje się na stronie internetowej Powiatu Mińskiego www.powiatminski.pl pod linkiem: http://bip.powiatminski.pl/dokument-10865-konsultacje_w_sprawie_projektu.html oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przedstawiając Państwu projekt Strategii, uprzejmie prosimy o przekazywanie opinii o jego treści do dnia 30 listopada 2021 r. Opinie można przesyłać na załączonym w ogłoszeniu formularzu do Biura Rady i Zarządu (05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 3 lub e-mail: rada@powiatminski.pl) lub zgłaszać za pomocą INTERNETOWEGO FORUM. Forum jest dostępne na stronie konsultacji
po prawej stronie pod menu.

Spotkanie z mieszkańcami Gminy Dobre odbędzie się w dniu 30.11.2021 r. godz. 13.00 w internacie Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, ul. Budowlana 4 (sala 4, piętro I).

Accessibility