Skan z tekstem: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Dobrem dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji środków, w kwocie 415 000,00 zł

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Dobrem dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji środków, w kwocie 415 000,00 zł.