Logo Ministestwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz godło i flaga Polski

W ramach programu Wspieranie działań Muzealnych Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Dobrem zrealizowała zadanie pn. „Gdzie Laszczka, tam Bóg…” Katalog dzieł sztuki zgromadzonych w Społecznym Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem. Wartość zadania wyniosła 45 000,00 zł, natomiast dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego to kwota 36 000,00 zł.

Katalog o nakładzie 400 egzemplarzy przedstawia rzeźby o tematyce religijnej, biblijnej, animalistycznej, fantastycznej także rzeźby monumentalne i ich projekty, portrety sławnych ludzi, członków rodziny, ceramikę użytkową, medalierstwo, malarstwo. Publikacja zawiera też m.in. dyplomy, odznaczenia, pamiątki rzeźbiarza Konstantego Laszczki oraz Jana Zycha.

Katalog został bezpłatnie przekazany m.in. muzeom, bibliotekom, także urzędom gmin  z terenu powiatu mińskiego celem dalszej bezpłatnej dystrybucji.

Wartość zadania: 45 000,00 zł, dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 36 000,00 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Accessibility