Maszyna przy ulicy

Wybudowano oświetlenie z własnym systemem zasilania (oprawy solarne). Nowe lampy powstały na ulicy Kilińskiego w Dobrem oraz w Makówcu Dużym przy drodze wojewódzkiej 637. Na wykonanie zadania pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 33 288,00 zł.

Accessibility