góry i miescowość pod nimi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem, informuje, że otrzymaliśmy 5 dodatkowych miejsc na wyjazd na kolonie, z których mogą skorzystać nie tylko dzieci osób ubezpieczonych w KRUS ale również spoza KRUS za pełną odpłatnością tj. 1500,00 zł

Miejsce kolonii: BIAŁY DUNAJEC

Termin: 18.07.2023 – 26.07.2023 r. 

Koszt kolonii letniej dla jednej osoby wynosi 1500,00-zł., z czego dla osób ubezpieczonych w KRUS jest on dofinansowany z  Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie  1000,00 zł.  Różnicę tj. kwota w wysokości 500 zł. pokrywają rodzice/ opiekunowie dzieci ubezpieczeni w KRUS.

Wypoczynek organizowany jest dla osób w wieku od 7 do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2007 roku)

Zgłoszenia przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem.

Tel. 25 757 11 23

Accessibility