Zimowisko w Białym Dunajcu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie, pośredniczy w naborze uczestników wyjazdu ba zimowisko.
Zimowisko odbędzie się w miejscowości Biały Dunajec w terminie 30.01.2022 r. do 06.02.2022 r.
Koszt zimowiska dla jednej osoby wynosi 1270,00,-zł. brutto, z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 870,00,-zł. brutto. Różnica tj. kwota w wysokości 400 zł. pokrywana jest przez rodziców / prawnych opiekunów dziecka.
Wypoczynek organizowany jest dla osób w wieku do 16 roku życia (data urodzenia od 01 stycznia 2006 r.), których co najmniej jedno z rodziców, prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS).
Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy prowadzone są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrem
Bliższe informacje na temat wyjazdu można w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem pok. Nr 6, Tel. 25 757 11 23
Zapraszamy

Accessibility