Czarna grafika dzika na białym tle, nad nim napis - Gmina Dobre

Gmina Dobre przystąpiła do Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”, integrującego gminy i powiaty. Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy metropolii warszawskiej.
Główne obszary działania to transport publiczny, gospodarka odpadami, edukacja, ochrona powietrza i adaptacja do zmian klimatu. Podejmowanie wspólnych inicjatyw ma na celu przeciwdziałanie zmianom w prawie, niosącym negatywne skutki dla jednostek samorządu terytorialnego.