Sieć na kulturę w podregionie warszawskim wschodnim

Szanowni Państwo,
informujemy, że Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Dobrem bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie warszawskim wschodnim”, realizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

Celem projektu jest:
• rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
• dostęp do materiałów edukacyjnych.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane dzieci/młodzież oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do kontaktu ws. uczestnictwa w projekcie, w ramach którego zorganizowane będą bezpłatne zajęcia online z tematu:
Bezpieczne zachowanie w sieci.

Na zgłoszenia czekamy do 27 stycznia 2021 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Zachęcamy do kontaktu!
25 757 15 20
bibliad@op.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Accessibility