niebieskie kosze na śmieci

HARMONOGRAM-ODBIORU-ODPADOW-NA-2022-ROK

REJON „1” Dobre, Antonina, Rąbierz Kolonia, Duchów, Pokrzywnik, Czarnogłów, Wólka Czarnogłowska, Rudno,
REJON „2” Sołki, Czarnocin, Wólka Kobylańska, Ruda Pniewnik, Kobylanka, Walentów, Makówiec Duży, Makówiec Mały, Drop, Joanin, Radoszyna, Jaczewek, Modecin, Świdrów, Sąchocin, Nowa Wieś, Marcelin, Brzozowica, Rynia, Głęboczyca
REJON „3” Poręby Nowe, Osęczyzna, Rakówiec, Wólka Mlęcka, Gęsianka, Mlęcin, Adamów, Rudzienko, Grabniak, Wólka Kokosia, Poręby Stare, Kąty Borucza
Worek niebieski – PAPIER; Worek zielony – SZKŁO; Worek żółty – TWORZYWA SZTUCZNE I WIELOMATERIAŁOWE; Worek biały – METALE; Worek czarny – ZMIESZANE ODPADY  KOMUNALNE, POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA;

NAPEŁNIONE WORKI Z ODPADAMI PROSIMY WYSTAWIAĆ DO GODZ. 7ºº ZGODNIE Z WYZNACZONYM HARMONOGRAMEM I W MIEJSCACH DOSTĘPNYCH DO ODBIORU Z MOŻLIWOŚCIĄ DOJAZDU.

Odpady wielkogabarytowe, baterie, akumulatory, przeterminowane leki, zużyte żarówki, lampy fluorescencyjne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony samochodowe, popiół, bioodpady będą przyjmowane na PSZOK (plac Targowiska Spożywczego) w wyznaczone dni w godzinach od 14:00 do 18:00.

UWAGA!!! Jednorazowo mieszkaniec może dostarczyć na PSZOK  nie więcej niż 1m3 odpadów łącznie, max 4 opony samochodowe na gospodarstwo. Większe ilości będą odbierane zgodnie z cennikiem firmy odbierającej. Takie same zasady dotyczą zbiórki Gabarytów z przed posesji.

Zapraszamy do kontaktu:

Eko-Sam Bis Sp. z o.o.; ul. Dobra 12; 05-306 Jakubów; tel. 25 757 90 93; 501 584 490; eko-sam@wp.pl

Urząd Gminy Dobre; ul. Kościuszki 1; 05-307 Dobre; tel. 25 757 11 90; urzad@gminadobre.pl

 

Accessibility