Obraz przedstawia grafikę z tekstem, który jest prawdopodobnie częścią jakiejś prezentacji lub informacji. Na górze grafiki znajduje się logo lub nazwa "Rządowa Tarcza Antyinflacyjna", co sugeruje, że treść jest związana z rządowymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie inflacji. Poniżej, na niebieskim tle, znajduje się biały tekst "Dodatek osłonowy", co wskazuje na to, że może to być nazwa konkretnego środka lub programu w ramach wspomnianej tarczy antyinflacyjnej. Grafika ma stonowaną kolorystykę, dominuje niebieski kolor w różnych odcieniach, a całość prezentuje się profesjonalnie i jest przeznaczona do przekazu informacji.

Dodatek osłonowy – 2024

Szanowni Państwo

Informujemy, że ruszył nabór wniosków o wypłatę dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo  1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnychza 2022 rok.

Wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego wynosi:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228 zł  – 286 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20 zł – 429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 zł – 607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł – 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy będzie wypłacony jednorazowo (w wysokości podanej wyżej) w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski można składać w terminie do 30 kwietnia 2024 r.:

> elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP;

> tradycyjnie (papierowo):

  • osobiście – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem pok. nr 5 w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Dobre.
  • za pośrednictwem poczty – wnioski o świadczenia oraz pozostałą korespondencję można przesyłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem ul. Tadeusza Kościuszki 1, 05-307 Dobre.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024r. pozostawia się bez rozpoznania.

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek osłonowy Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (tj. Dz.U. 2023.759)

Załączniki

  • pdf wzor-wniosku
    Data dodania: 19 stycznia 2024 10:45 Wielkość pliku: 3 MB Pobrania: 103
Accessibility