koparka zolta

Zakończono budowę chodnika w Wólce Czarnogłowskiej. Powstał odcinek o długości 91 m. Zadanie wykonano dzięki środkom z funduszu sołeckiego oraz Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw “MIAS MAZOWSZE 2023”.
#mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

Zadanie „Budowa chodnika w miejscowości Wólka Czarnogłowska” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
Accessibility