kilkanascie osob mundury strazacy

4 sierpnia w Miętnem, odbyła się uroczystość podpisania umów i przekazania promes z przedstawicielami Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Gminę Dobre reprezentowali Tadeusz Gałązka Wójt Gminy Dobre, Agnieszka Ciszkowska Skarbnik Gminy oraz przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:
Pozyskane środki zostaną przeznaczone m.in. na aktywowanie i doposażenie młodzieżowych drużyn pożarniczych, zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń.
W uroczystości wzięli udział m.in. Minister Henryk Kowalczyk, Maria Koc – Senator RP, Teresa Wargocka – poseł na Sejm, Poseł Daniel MILEWSKI, Kamila Mokrzycka Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie, Wiceprezes NFOŚiGW Sławomir Mazurek, Zastępca Prezesa KRUS Grzegorz Mroczek oraz Dyrektor OR KRUS w Warszawie Zenon Kowalewski.
Serdecznie dziękujemy za okazane wsparci

Accessibility