Harcerka przekazująca Światło Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju 2022 dotarło do Urzędu Gminy w Dobrem. W imieniu Wójta Gminy Dobre Światło Pokoju odebrała Agnieszka Radzio Kierownik Referatu Społeczno – Organizacyjnego oraz Marcin Sitnicki Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych. Gmina Dobre jest pierwszą gminą w powiecie mińskim do której trafiło Betlejemskie Światło Pokoju. “Światło dla Ciebie” – pod takim hasłem w tym roku podąża sztafeta Betlejemskiego Światła Pokoju po całym świecie.

Accessibility