Grafika przedstawiająca park z drzewami alejkami i placem zabaw

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Dobre!

Przystąpiliśmy do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Dobre na lata 2022 – 2032. Jest to ważny dokument strategiczny, w którym zostaną nakreślone główne kierunki rozwoju naszej Gminy w perspektywie najbliższych lat. Celem zebrania Państwa pomysłów i proponowanych działań przygotowaliśmy ankietę. Dzięki Państwa opiniom będziemy mogli wypracować wspólne cele, aby systematycznie i skutecznie realizować je w przeciągu kilku najbliższych lat.

Uprzejmie prosimy Państwa o zaangażowanie i wsparcie w wypełnieniu badania ankietowego.

Państwa opinie i pomysły będą kluczowe przy zdefiniowaniu projektów, służącym wszystkim Mieszkańcom – rodzinom, dzieciom, seniorom, przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym.

Link do ankiety: https://forms.gle/7z2uCPvJeCVhijjC9.

 

Na Państwa odpowiedzi czekamy do 20 kwietnia 2022 roku.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”, publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1) informujemy, że procedura dotycząca przetwarzania danych osobowych jest zgodna z klauzulą informacyjną zawartą na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dobrem.

https://gminadobre.pl/rodo/

Accessibility