Kilkuletnia dziewczynka z piłką na trawie

Gmina Dobre przystąpiła do realizacji zadania pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mlęcinie”.

Na w/w zadanie Gmina Dobre pozyskała dofinansowanie w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych, czyli 200 400,00 zł ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2021”. Całość inwestycji przewiduje się na kwotę 607 273,00 zł.

W ramach projektu planuje się wykonanie boiska wielofunkcyjnego, w którego skład wchodzą:

  • Boisko do piłki ręcznej
  • Boisko do koszykówki
  • Boisko do siatkówki
  • Ogrodzenie.

Accessibility