17 lutego 1831 roku we wsi Makowiec Duży rozegrała się bitwa wojsk polskich pod dowództwem Jana Skrzyneckiego z korpusem wojsk rosyjskich dowodzonym przez gen. Rosena. Wydarzenie to przeszło do historii jako „bitwa pod Dobrem”, w walce poległo wielu żołnierzy zarówno po stronie polskiej, jak i rosyjskiej. 18 lutego 2021r. w symboliczny sposób zorganizowano obchody upamiętniające to wydarzenie. Przed pomnikiem w Makówcu Dużym ks. Adrian Mateusz Sabała odmówił modlitwę w intencji poległych. Wójt Tadeusz Gałązka wraz z zastępcą Piotrem Chmielewskim oraz Przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Szymańskim  złożyli kwiaty w imieniu samorządu i mieszkańców Gminy Dobre. Natomiast dyrektor Szkoły Podstawowej im.  Piotra Wysockiego w Dropiu Stanisław Laszczka przedstawił historię wydarzeń z roku 1831. W obchodach udział wzięli m.in. dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych oraz poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej z Mlęcina.

Accessibility