Mężczyzna w roboczym stroju, tankujący paliwo do małego czarnego kanistra.

Urząd Gminy Dobre w związku z obowiązującymi przepisami prawa związanymi z obostrzeniami sanitarno-epidemiologicznymi informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy producentom rolnym będą przyjmowane w następujący sposób:

1. Wniosek wraz z oświadczeniem musi być w całości wypełniony i podpisany oraz prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego. Do wniosku załączamy: oryginały faktur VAT, kopie umów dzierżaw, w przypadku braku umowy dzierżawy można dołączyć oświadczenie o użytkowaniu gruntów, w którym należy podać dokładne dane właściciela gruntów oraz powierzchnię użytków rolnych.

2. Kompletne wypełnione wnioski z załącznikami należy składać w biurze podawczym Urzędu gminy lub wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do Urzędu Gminy.

3. Rolnicy, którzy nie mieli zmian w powierzchni gruntów mogą wpisać te same powierzchnie użytków rolnych jaka była wykazana we wniosku z poprzedniego roku.

4. Rolnicy, którzy chcą zwrot oryginałów faktur VAT proszeni są o dopisanie takiej informacji we wniosku lub kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy, w takiej sytuacji faktury oryginalne będą zwrócone razem z decyzją.

5. W razie pytań lub wątpliwości można kontaktować się z pracownikami Urzędu pod nr telefonu 757 11 90 wewnętrzny 33.

DO POBRANIA:

oswiadcz. dizerż umowa
oświadczenie dierżawa
Oświadczenie spadk.
Oświadczenie użytkownika
Oświd.roln.DOBRE
Oświd.roln_.DOBRE
Oświd.roln_.DOBRE1
WN.AK.IIP21r
WN.AK.Ip21a
WN.AK_.IIP21r
WN.AK_.Ip21a
zaprzestanie dierżawy
Zest.faktur I tura
Zest.-faktur-II-tura
Zest.faktur-I-tura

Accessibility