11 listopada w Dobrem zorganizowano obchody 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

11 listopada w Dobrem zorganizowano obchody 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Gminne uroczystości w Dobrem rozpoczęły się mszą świętą odprawioną przez ks. dr Grzegorza Chojnickiego w Kościele pw. Św. M. Biskupa w Dobrem. We wspólnej modlitwie uczestniczyły m.in. poczty sztandarowe OSP z terenu Gminy Dobre, poczet z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrem, przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP Okręgu Wschodnio – Mazowieckiego, członkinie KGW. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, delegacje stowarzyszeń, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcy. Po uroczystościach kościelnych nastąpiło złożenie kwiatów pod Pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Okolicznościowy wieniec złożyli także przedstawiciele samorządu Gminy Dobre Tadeusz Gałązka Wójt Gminy, Przewodniczący RG Waldemar Szymański, Zastępca Wójta Gminy Piotr Chmielewski. Kolejnym punktem uroczystości było wciągnięcie flagi narodowej na maszt przez poczet flagowy OSP z Mlęcina, przy jednoczesnym odegraniu hymnu państwowego przez Orkiestrę Dętą OSP Dobre. Maszt z flagą powstał dzięki środkom rządowym w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”, pod honorowym patronatem premiera Mateusza Morawieckiego.
Następnie uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na okolicznościowy program artystyczny do budynku ZSP w Dobrem. Tam zaprezentowano występy przygotowane przez uczniów szkoły w Dobrem i uczestników sekcji artystycznych Gminnego Ośrodka Kultury. Całość spotkania uświetnił koncert Orkiestry Dętej OSP Dobre z dyrygentem Marianem Janiakiem oraz opiekunem Janem Dzienisem na czele. Podczas uroczystości został także przeprowadzony Konkurs KRUS.

Accessibility