11 listopada podczas, uroczystości z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości, dokonano pierwszego wciągnięcia flagi narodowej na maszt zamontowany przed Urzędem Gminy w Dobrem. Sfinansowano go ze środków rządowych w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”, pod honorowym patronatem premiera Mateusza Morawieckiego. Projekt zakładał sfinansowanie przez Rząd RP zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. To właśnie lokalna społeczność miała w tej kwestii decydujące zdanie. Aby wziąć udział w akcji należało online oddać głos poparcia. Dzięki wsparciu inicjatywy przez mieszkańców Gminie Dobre przyznano dotację w wysokości 8 000,00 zł. Jak informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, „Pod biało-czerwoną” to projekt, który ma zjednoczyć nasz kraj i jego mieszkańców, nie tylko honorując poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, ale także zachęcić do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami.

11 listopada w Dobrem zorganizowano obchody 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Gminne uroczystości w Dobrem rozpoczęły się mszą świętą odprawioną przez ks. dr Grzegorza Chojnickiego w Kościele pw. Św. M. Biskupa w Dobrem. We wspólnej modlitwie uczestniczyły m.in. poczty sztandarowe OSP z terenu Gminy Dobre, poczet z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrem, przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP Okręgu Wschodnio – Mazowieckiego, członkinie KGW. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, delegacje stowarzyszeń, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcy. Po uroczystościach kościelnych nastąpiło złożenie kwiatów pod Pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Okolicznościowy wieniec złożyli także przedstawiciele samorządu Gminy Dobre Tadeusz Gałązka Wójt Gminy, Przewodniczący RG Waldemar Szymański, Zastępca Wójta Gminy Piotr Chmielewski. Kolejnym punktem uroczystości było wciągnięcie flagi narodowej na maszt przez poczet flagowy OSP z Mlęcina, przy jednoczesnym odegraniu hymnu państwowego przez Orkiestrę Dętą OSP Dobre. Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej został sfinansowany w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”, pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
Następnie uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na okolicznościowy program artystyczny do budynku ZSP w Dobrem. Tam zaprezentowano występy przygotowane przez uczniów szkoły w Dobrem i uczestników sekcji artystycznych Gminnego Ośrodka Kultury. Całość spotkania uświetnił koncert Orkiestry Dętej OSP Dobre z dyrygentem Marianem Janiakiem oraz opiekunem Janem Dzienisem na czele. Podczas uroczystości został także przeprowadzony Konkurs KRUS.

Accessibility