Raport zakażeń koronawirusem w powiecie mińskim – 7.03.2021 r.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na: 7.03.2021 r. godz. 10:30

Polska:

Liczba zakażonych: 13 574

Liczba przypadków śmiertelnych: 126

101 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
25 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych:2807

Liczba przypadków śmiertelnych: 23

19 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
4 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 52
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 3,36

Liczba przypadków śmiertelnych: 0

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
0 – wyłącznie z powodu COVID.

Liczba osób objętych kwarantanną: 648
Liczba wykonanych testów: 215
Liczba testów z wynikiem pozytywnym: 59

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Raport zakażeń koronawirusem w powiecie mińskim – 6.03.2021 r.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na: 6.03.2021 r. godz. 10:00

Polska:

Liczba zakażonych: 14 857

Liczba przypadków śmiertelnych: 245

189 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
56 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych:2504

Liczba przypadków śmiertelnych: 27

19 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
8 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 31
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 2,0

Liczba przypadków śmiertelnych: 0

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
0 – wyłącznie z powodu COVID.

Liczba osób objętych kwarantanną: 721
Liczba wykonanych testów: 201
Liczba testów z wynikiem pozytywnym: 34

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

          

Raport zakażeń koronawirusem w powiecie mińskim – 5.03.2021 r.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 5.03.2021 r. godz. 10:30

Polska:

Liczba zakażonych: 15 829

Liczba przypadków śmiertelnych: 263

216 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
47 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 2910

Liczba przypadków śmiertelnych: 41

31 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
10 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 50

Liczba przypadków śmiertelnych: 2

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
2 – wyłącznie z powodu COVID.

Raport zakażeń koronawirusem w powiecie mińskim – 4.03.2021 r.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 4.03.2021 r. godz. 10:30

Polska:

Liczba zakażonych: 15 250

Liczba przypadków śmiertelnych: 289

231 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
58 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 2563

Liczba przypadków śmiertelnych: 45

37 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
8 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 37
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 2,39

Liczba przypadków śmiertelnych: 0

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
0 – wyłącznie z powodu COVID.

Liczba osób objętych kwarantanną: 658
Liczba wykonanych testów: 255
Liczba testów z wynikiem pozytywnym: 43

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Raport zakażeń koronawirusem w powiecie mińskim – 3.03.2021 r.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 3.03.2021 r. godz. 10:00

Polska:

Liczba zakażonych: 15 698

Liczba przypadków śmiertelnych: 309

248 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
61 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 2750

Liczba przypadków śmiertelnych: 42

33 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
9 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 46
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 2,97

Liczba przypadków śmiertelnych: 1

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
1 – wyłącznie z powodu COVID.

Liczba osób objętych kwarantanną: 641
Liczba wykonanych testów: 232
Liczba testów z wynikiem pozytywnym: 49

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Raport zakażeń koronawirusem w powiecie mińskim – 2.03.2021 r.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 2.03.2021 10:00

Polska:

Liczba zakażonych: 7937

Liczba przypadków śmiertelnych: 216

154 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
62 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 1279

Liczba przypadków śmiertelnych: 39

32 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
7 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 12

Liczba przypadków śmiertelnych: 0

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
0 – wyłącznie z powodu COVID.

Rekompensaty za klęski żywiołowe lub ASF

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, od czwartku 11 marca 2021 r. mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020.

O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Wsparcie jest dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.

Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej oraz straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę.

Natomiast w przypadku wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji zwierzęta te stanowiły co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych dotacja może być przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na  odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych. Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, rekompensatę może otrzymać na inwestycje niezwiązane z produkcją świń.

Wnioski do 31 grudnia 2021 r. przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można również złożyć za pośrednictwem biur powiatowych działających na terenie właściwego oddziału regionalnego.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

OFERTA SŁUŻBY WOJSKOWEJ

wojskopolskie

 

OFERTA SŁUŻBY WOJSKOWEJ.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim przedstawia bogatą ofertę różnych form służby w Wojsku Polskim. Oferta jest skierowana do wszystkich mieszkańców z administrowanego terenu /powiat miński i węgrowski/. Przedstawione informacje są ważne dla potencjalnych chętnych zwłaszcza teraz w czasie panującej pandemii COVID – 19. Z przedstawionych propozycji mogą skorzystać zarówno mężczyźni, jak i kobiety posiadający polskie obywatelstwo, w wieku 18-55 lat w korpusie szeregowych i 63 lat w korpusie podoficerskim i oficerskim, dobry stan zdrowia (kat. A) i wykształcenie – w zależności od formy służby – min. gimnazjalne (podstawowe), a w przypadku uczelni wojskowych średnie z maturą. W porównaniu
z rokiem ubiegłym nastąpiło wiele zmian upraszczających procedurę przyjęcia do poszczególnych form służby wojskowej. Najważniejsze z nich to:

 • służba przygotowawcza w korpusie szeregowych została skrócona
  z 4 miesięcy do 28 dni;
 • kandydat do Wojsk Obrony Terytorialnej /żołnierz rezerwy posiadający kat. A/ nie jest dodatkowo kierowany na badania na komisję lekarską i do pracowni psychologicznej – wystarczy wniosek złożony w WKU;
 • przy WKU działają Wojskowe Centra Rekrutacji, które ograniczają formalności związane z powołaniem do służby do niezbędnego minimum;
 • powstała elektroniczna platforma cyfrowa /www.zostanzolnierzem.pl/, gdzie każdy kandydat może zapoznać się z propozycjami przedstawianymi przez Wojsko Polskie, warunkami służby a później drogą elektroniczną zgłosić swój akces wstąpienia w szeregi żołnierzy  Wojska Polskiego;
 • w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększone limity przyjęć do uczelni wojskowych i szkół podoficerskich.

  Można ubiegać się o przyjęcie do:

 • zawodowej służby wojskowej,
 • służby kandydackiej (uczelnie wyższe i szkoły podoficerskie),
 • służby w wojskach obrony terytorialnej /macierzysta 5 Brygada Obrony Terytorialnej w Ciechanowie i inne jednostki na terenie całego kraju/,
 • służby przygotowawczej,
 • na ćwiczenia żołnierzy rezerwy (tryb ochotniczy).

Zawodowa służba wojskowa – warunki rekrutacji:

 • posiadanie statusu żołnierza rezerwy (odbycie przeszkolenia wojskowego i złożenie przysięgi wojskowej),
 • posiadanie specjalności wojskowej, wyszkolenia cywilnego zgodnego z wymaganym przez dowódcę jednostki wojskowej,
 • pozytywny wynik z egzaminu ze sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej,
 • pozytywne wyniki badań lekarskich (RWKL) i pracowni psychologicznej (WPP).

Nabór obowiązuje we wszystkich korpusach osobowych (szeregowych, podoficerów i oficerów) i specjalnościach wojskowych. Prowadzą go jednostki wojskowe na terenie całego kraju.

Warto wiedzieć, że uposażenie w poszczególnych stopniach wojskowych wynosi: szer. – 4110 zł, kpr. – 4660 zł, ppor. 5790 zł.

Służba kandydacka (uczelnie wojskowe, szkoły podoficerskie) – warunki rekrutacji:

 • posiadanie wykształcenia średniego ze świadectwem dojrzałości.
  W przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkół podoficerskich wystarczy wykształcenie średnie,
 • pozytywny wynik z egzaminu ze sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej,
 • pozytywne wyniki badań lekarskich (RWKL) i pracowni psychologicznej (WPP).

Terminy składania wniosków /deklaracji/ na uczelnie wojskowe:

 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie /do 31.05./,
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie /do 31.03./,
 • Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu /31.05./,
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni /do 31.05./,
 • Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu – kierunek medyczny /31.05./.

Szkoły podoficerskie:

 • Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu /do 04.06/,
 • Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie /do 29.10./,
 • Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce /do 05.04./,
 • Szkoła Podoficerska SONDA w Zegrzu /do 04.06./.

Student uczelni wojskowej /szkoły podoficerskiej/ nie ponosi żadnych kosztów kształcenia (zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie itp.). Ponadto otrzymuje świadczenie pieniężne, którego wysokość uzależniona jest od roku studiów oraz postępów w nauce. Na I roku, student otrzymuje w stopniu szeregowego ok. 1200zł. Po ukończeniu uczelni /szkoły podoficerskiej/ ma zagwarantowaną pracę w JW.

Terytorialna Służba Wojskowa- warunki rekrutacji:

Służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej mogą odbywać osoby na co dzień pracujące, studiujące i uczące się. Nabór do WOT na naszym terenie prowadzą
 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej w Ciechanowie oraz 6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej w Radomiu. Ponadto można ubiegać się o przyjęcie do innych jednostek WOT na terenie całego kraju, co jest istotne ze względu na czasowy pobyt w innej miejscowości.

Żeby  zostać „terytorialsem” należy złożyć wniosek w macierzystym WKU, a następnie odbyć przeszkolenie w wybranej jednostce WOT (16-dniowe dla osób, które dotychczas nie odbywały żadnej formy służby wojskowej lub 8-dniowe dla żołnierzy rezerwy). Po zakończonym szkoleniu żołnierz WOT odbywa 2 dniowe /weekendowe/ ćwiczenia, jeden raz w miesiącu.

Uposażenie: 117,14 zł za każdy dzień szkolenia i 411,00 zł dodatek za gotowość bojową, czyli za odbyte dwudniowe ćwiczenia otrzymuje świadczenie w wysokości 645 zł. Za szesnastodniowe szkolenie otrzymuje uposażenie w wysokości 1872 zł.

Najbliższe szkolenia w 5 i 6 Brygadach OT rozpoczynają się już w kwietniu.


Służba przygotowawcza – warunki rekrutacji:

 • jest podstawowym sposobem uzyskania tytułu „żołnierza rezerwy”, a tym samym stworzenia sobie możliwości kandydowania do wszystkich rodzajów służby wojskowej, w tym zawodowej i ochotniczej, w rezerwie,
 • szkolenie w wybranym ośrodku szkolenia (jednostce wojskowej) trwa 28 dni,
 • zgłoszenia można dokonać osobiście w WKU lub elektronicznie na platformie cyfrowej www.zostanzolnierzem.pl
 • najbliższe szkolenie rozpoczyna się we kwietniu br., terminy pozostałych szkoleń w 2021 r. można znaleźć na stronie internetowej WKU.

Uposażenie: 1233 zł za miesiąc służby plus odprawa w wysokości 2250 zł po ukończeniu służby przygotowawczej.

Ćwiczenia żołnierzy rezerwy (w trybie ochotniczym):
– szkolenie dotyczy żołnierzy rezerwy we wszystkich korpusach osobowych i specjalnościach wojskowych. Wniosek należy złożyć w WKU.
– szkolenie odbywa się w wytypowanych jednostkach na terenie całego kraju.

Osoba wybierająca jedną z ofert bierze nie tylko aktywny udział w systemie obronności RP, ale również ma okazję do sprawdzenia się w działaniu na współczesnym polu walki, możliwość uzyskania nowych umiejętności, a w dalszej perspektywie może wstąpić w szeregi żołnierzy Wojska Polskiego.
Ponadto realizując swoje pasje i marzenia, zarabia się, co w obecnej trudnej sytuacji na rynku pracy jest bardzo ważne.

Więcej informacji o przedstawionych ofertach można uzyskać odwiedzając WKU w Mińsku Mazowieckim, wchodząc na stronę internetową www.wkuminskmaz.wp.mil.pl lub odwiedzając profil WKU na Facebooku.

 

Oprac. na podst. mat. WKU w Mińsku Mazowieckim