Raport o stanie gminy na 2021 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Wójt Gminy Dobre w terminie do 31 maja 2022 roku zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Raport o stanie Gminy za 2021 rok.