kobieta i mezczyzna starostowie chleb

3 września w Gminie Dobre odbyły się Dożynki Gminno – Parafialne. O godz. 13:00 rozpoczęła się Msza Święta, którą koncelebrował Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Mikołaja Biskupa w Dobrem ks. dr Grzegorz Chojnicki.

W tym roku Starostami byli Małgorzata i Dariusz Lewandowscy z Sołk, którzy po mszy razem z Włodarzami Gminy Dobre oraz Orkiestrą Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrem  poprowadzili dożynkowy korowód na Plac Targowy. W korowodzie udział wzięły poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gminy Dobre, poczet  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrem, Szkoły Podstawowej im. M. Kownackiej w Mlęcinie, parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji samorządowych, policji, kierownicy jednostek organizacyjnych, radni gminy i powiatu, sołtysi, duchowieństwo, dyrektorzy placówek oświatowych, także delegacje  kół gospodyń wiejskich z terenu gminy i szkół, harcerze oraz mieszkańcy.

Po dotarciu na Plac Targowy, zgodnie z tradycją Starostowie przekazali Wójtowi Gminy Dobre Tadeuszowi Gałązce symboliczne bochny chleba. Następnie odbył się obrzęd dzielenia. Wójt  Tadeusz Gałązka, Zastępca Wójta Piotr Chmielewski także Waldemar Szymański Przewodniczący Rady Gminy oraz Starostowie uroczyście przełamali się chlebem dożynkowym z przybyłymi uczestnikami uroczystości dożynkowych.

W dalszej części uroczystości  Wójt Tadeusz Gałązka z Zastępcą Piotrem Chmielewskim oficjalnie przywitali przybyłych gości oraz mieszkańców. Następnie scena należała do zaproszonych gości, głos zabrała: Maria Koc – Senator RP, Anna Siarkowska – Poseł na Sejm RP, Kamila Gasiuk-Pihowicz – Poseł na Sejm RP, Maciej Górski – Poseł na Sejm RP,  Kamil Nalewka Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości, który reprezentował Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego, Dorota Kikolska Dyrektor Biura  Posła RP Czesława Mroczka, Witold Kikolski Wicestarosta Powiatu Mińskiego, Iwona Księżopolska Wójt Gminy Mokobody, Kinga Sosińska Wójt Gminy Stanisławów, Krzysztof Laskowski Radny Gminy Dobre.

Od godziny 16:00 na scenie prezentowały się uczennice Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrem oraz uczestnicy sekcji Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem. Wspaniały koncert dała Orkiestra Dęta OSP Dobre. Następnie wystąpiły  „Dobrzynianki” – Koło Gospodyń Wiejskich z Dobrego. W czasie koncertów najmłodsi uczestniczyli w występach i animacjach dla dzieci w namiocie promocyjnym Gminy Dobre i Gminnego Ośrodka  Kultury i Biblioteki.

Podczas tegorocznych Dożynek dokonano wręczenia Odznaczeń „Zasłużony dla Rolnictwa”. Odznaka ta jest przyznawana za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z rąk Senator RP Marii Koc i Wójta Tadeusza Gałązki Odznaki odebrali: Dariusz Lewandowski, Jerzy Pełka, Piotr Jaczewski, Renata Roguska, Andrzej Miąskiewicz, Edward Czechowski, Justyna i Adam Cyran, Roman Michalczyk, Zbigniew Dubiński, Piotr Chmielewski.

W dalszej części wydarzenia rozstrzygnięto konkursy zorganizowane przez Wójta Gminy Dobre.

„Najpiękniejsza zagroda wiejska w gminie Dobre”, wyniki:
Katarzyna Pytkowska otrzymała pierwszą nagrodę w wysokości 700 zł
Katarzyna Dobosz otrzymała drugą nagrodę w wysokości 600 zł
Elżbieta Skuza otrzymała trzecią nagrodę w wysokości 500 zł

„Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”, wyniki:

I msc – wieniec Barbar Kalata – nagroda w wysokości 1500 zł
II msc – wieniec Paulina Zuchowicz – 1000 zł
III msc – wieniec KGW „Dobre Babki” z Modecina – 800 zł
IV msc – wieniec KGW „Dobrzynianki” z Dobrego – 500 zł
IV msc – wieniec KGW „Głęboczanki” z Głęboczycy– 500 zł
IV msc – wieniec KGW „Rynianki” z Ryni  – 500 zł
Nagroda publiczności – wieniec Barbary Kalaty – nagroda w wysokości 300 PLN

Następnie rozpoczęły się koncerty: DeeDee&Tonio, kapeli Ogórki, zespołu Maxel, The Postman, Bogdana Borowskiego. Na uczestników tegorocznych Dożynek czekało wiele atrakcji: stoiska, wesołe miasteczko, punkty małej gastronomii, pyszna grochówka przygotowana przez OSP Poręby Nowe. Kolejny raz stoiska z zorganizowały koła gospodyń wiejskich z Czarnogłowia, Mlęcina, Modecina i Głęboczycy. W namiocie promocyjnym GMINY DOBRE, GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI oraz MUZEUM KONSTANTEGO LASZCZKI można było zdobyć informacje o nowych sekcjach ośrodka kultury, działalności Spółki Wodnej, programie „Czyste Powietrze” także wypełnić ankietę GOPS-u dotyczącą Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobre na lata 2023 – 2030. Z okazji 158. Urodzin Konstantego Laszczki przygotowano akcję „Kwiaty Konstantego” polegającą na wiciu wianków oraz kolejne animacje dla najmłodszych. W tym roku gościliśmy wystawców różnych instytucji m.in.: BeaMed przechodnia lekarska Beata Bielicka, Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim, KRUS z Mińska Mazowieckiego, który tradycyjnie przeprowadził konkurs dot. bezpieczeństwa, była także 2 Drużyna Harcerska „Grot”.


Przedsięwzięcie współorganizowane z Samorządem Województwa Mazowieckiego

Mazowsze serce Polski

#MazowszeSercePolski

Accessibility