Miło nam poinformować, że sołtysi z terenu Gminy Dobre zostali wyposażeni w mobilne terminale płatnicze. Gospodarze wsi 8 marca 2021r. zostali przeszkoleni z zakresu obsługi systemu. Dzięki temu mieszkańcy już mogą uregulować podatki  płacąc bezpośrednio u swojego sołtysa kartą płatniczą. Zarówno płacący jak i Urząd Gminy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z korzystaniem z terminali. Spotkanie było też okazją do złożenia życzeń i podziękowań z okazji Święta Sołtysa przypadającego 11 marca oraz Dnia Kobiet.

Poniżej lista zobowiązań, za które można zapłacić u sołtysa:

1. Podatek od nieruchomości;

2. Podatek rolny od osób fizycznych;

3. Podatek leśny od osób fizycznych;

4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zachęcamy wszystkich chętnych mieszkańców do dokonywania płatności w tej formie.

10. sołtysów siedzących przy ławkach podczas szkolenia, w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrem.
Accessibility