Szanowni Seniorzy gminy Dobre.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem przystąpił do programu „Wspieraj Seniora”. Program ten jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby głównie artykułów spożywczych, środków higieny osobistej. W szczególnych przypadkach ze wsparcia mogą skorzystać osoby poniżej 70 roku życia. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej.

W jaki sposób można zgłosić potrzebę pomocy?

Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów tel.  22 505 11 11.

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem i ustala usługę wsparcia, następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do Seniora w celu pomocy oraz datę.

Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior,  który przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów.  Senior ponosi jedynie rzeczywisty koszt zakupów. Pomoc w postaci usług np. w sprawach urzędowych są nieodpłatne.

Seniorze odbierając zakupy pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa: noś maseczkę, używaj rękawiczek jednorazowych, zachowuj dystans.

Senior może także zgłosić się bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej pod nr tel. 25 757 11 23

Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii pod nr tel. 22 505 11 11

Zdjęcie: pexels.com

Accessibility