splecione ręce w uścisku na ciemnym tle
flaga i godło polski

Gmina Dobre przystąpiła do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Celem Programu „Opieka wytchnieniowa” jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem  o niepełnosprawności bądź osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności przez czasowe odciążenie ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniem im czasu na odpoczynek i regenerację.

W ramach programu 5  opiekunów osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Dobre otrzyma usługę opieki wytchnieniowej świadczonej w formie dziennej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługa świadczona będzie przez okres trwania programu tj. do 31.12.2023 r. Łącznie do zrealizowania jest 1122,5 godziny usług opieki wytchnieniowej.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w całości jest finansowany z państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. Na realizację zadania gmina Dobre otrzymała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 45 790,71 zł.

Realizatorem Programu „Opieka wytchnieniowa” w Gminie Dobre jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem.

Accessibility