1. Rejon parku gminnego przy placu zabaw dla dzieci i przystanku PKS w Dobrem.

2. Problematyka spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych.

3. Zakładany cel do osiągnięcia: znaczne ograniczenie popełnianych wykroczeń dotyczących spożywania alkoholu w miejscach publicznych zgodnie z art 43´, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wykroczeń popełnianych z art. 51§2 kodeksu wykroczeń.

4. Realizacja: 1 sierpnia 2021 – 31 stycznia 2022 roku.