Cztery osoby siedzące przy stole

3 czerwca Wójt Gminy Dobre oraz Skarbnik Agnieszka Ciszkowska podpisali umowy z Urzędem Marszałkowskim, reprezentowanym przez członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego Janinę Ewę Orzełowską oraz Elżbieta Lanc, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „Mazowsze dla sołectw 2022”.
Dzięki wsparciu finansowemu zostaną zrealizowane następujące zadania:
– budowa chodnika w Antoninie,
– budowa chodnika w Radoszynie,
– budowa chodnika w Walentowie,
– budowa chodnika w Rakówcu,
– budowa chodnika w Rudzienku,
– budowa chodnika w Rudnie.
Na każde z powyższych zadań pozyskano 10 tys. zł. Oprócz tego Gmina Dobre otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 35 700 zł na wykonanie oświetlenia ulicznego z własnych źródeł zasilania. Oświetlenie powstanie w Makówcu Dużym oraz w Dobrem na ulicy Kilińskiego. Środki pochodzą z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu „Mazowsze dla klimatu 2022”. Serdecznie dziękujemy władzom Województwa Mazowieckiego za wsparcie!

Accessibility