8 lipca 2022 roku w Siedlisku Polanka w miejscowości Wola Polska gmina Jakubów odbyło się spotkanie Starosty Mińskiego oraz wójtów i burmistrzów z terenu naszego powiatu

8 lipca 2022 roku w Siedlisku Polanka w miejscowości Wola Polska gmina Jakubów odbyło się spotkanie Starosty Mińskiego oraz wójtów i burmistrzów z terenu naszego powiatu, w celu podpisania umów z Samorządem Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie inwestycji drogowych, sportowych, remontów strażnic, zakupów samochodów oraz niezbędnego wyposażenia dla OSP. Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowały Panie Elżbieta Lanc oraz Pani Janina Ewa Orzełowska – członkowie Zarządu Województwa Mazowieckiego, natomiast gminę Dobre Pan Tadeusz Gałązka Wójt Gminy oraz Pani Agnieszka Ciszkowska Skarbnik Gminy .
Podpisano umowy na następujące zadania:
– modernizację budynku OSP w miejscowości Rudzienko w wysokości 30.000,-zł.
– dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Rudzienko w wysokości 20,000,-zł.
– modernizację drogi gminnej w miejscowości Rąbierz Kolonia w wysokości 85.000,-zł.

Accessibility