W dniu 11 lipca 2022 roku w Siennicy, Wójt Gminy Dobre Tadeusz Gałązka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dobre Agnieszki Ciszkowskiej, podpisał umowę dotacji z WFOSIGW w Warszawie oraz NFOŚIGW w Warszawie na realizację zadania pod nazwą: „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja azbestu w Gminie Dobre”. Wartość umowy opiewa na kwotę 35.000,00 zł., co stanowi 70% kosztów kwalifikowanych zadania. Pozwoli to na utylizację ok. 158 ton wyrobów zawierających azbest. Odbiór od mieszkańców, którzy wyrazili chęć utylizacji materiałów zawierających azbest jest całkowicie bezpłatny i nastąpi do dnia 15 września 2022 roku.

W dniu 11 lipca 2022 roku w Siennicy, Wójt Gminy Dobre Tadeusz Gałązka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dobre Agnieszki Ciszkowskiej, podpisał umowę dotacji z WFOSIGW w Warszawie oraz NFOŚIGW w Warszawie na realizację zadania pod nazwą: „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja azbestu w Gminie Dobre”. Wartość umowy opiewa na kwotę 35.000,00 zł., co stanowi 70% kosztów kwalifikowanych zadania. Pozwoli to na utylizację ok. 158 ton wyrobów zawierających azbest. Odbiór od mieszkańców, którzy wyrazili chęć utylizacji materiałów zawierających azbest jest całkowicie bezpłatny i nastąpi do dnia 15 września 2022 roku.

Accessibility