Szablon podpisu

Urząd Miasta i Gminy Dobre
Krzysztof Ratuski
Informatyk

Urząd Miasta i Gminy Dobre

ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre
facebookyoutube
Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Dobre, reprezentowana przez Burmistrz Miasta i Gminy, z siedzibą: ul. Tadeusza Kościuszki 1, 05-307 Dobre, tel. (25) 757-11-90. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) e-mail: inspektor@cbi24.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość dostępu do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje o szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych, konsekwencjach niepodania danych, terminach przechowywania, odbiorcach i podmiotach przetwarzających znajdą Państwo w Klauzuli informacyjnej zamieszczonej na stronie: https://gminadobre.pl/rodo lub w siedzibie Urzędu.

Twoje dane

Accessibility