„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 Zachęcamy opiekunów osób z niepełnosprawnościami do skorzystania z usług opieki wytchnieniowej, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim. Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Czym jest opieka wytchnieniowa? Zapewnienie opieki całodobowej dla osoby niepełnosprawnej, gdzie w tym czasie członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę zostaną odciążeni w sprawowaniu opieki poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnieniu czasowego zastępstwa. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie mogą wykonywać swoich obowiązków. Usługa będzie realizowana poza miejscem zamieszkania, w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu. Liczba dni opieki – do 14 dni dla jednego uczestnika. Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy potrzebują doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub/i niepełnosprawnością sprzężoną oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie. Cel programu Celem programu jest zwiększenie dostępności usług opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących Powiat Miński i ma za zadanie ułatwić dostęp do bezpłatnych, trwałych oraz wysokiej jakości usług opieki wytchnieniowej oraz polepszyć funkcjonowanie faktycznych opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Kto może skorzystać ze wsparcia? Z usług mogą skorzystać opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy: Mieszkają na terenie Powiatu Mińskiego; Sprawują faktyczną opiekę nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością w przypadku osób dorosłych do ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne; Nie korzystają z innych form usług opieki w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Spełnienie kryteriów będzie weryfikowane w procesie rekrutacji za pomocą dokumentów, m.in. orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności. Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie? Osoby zainteresowane i spełniające kryteria prosimy o składanie do tut. Centrum (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Konstytucji 3 Maja 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki) wymaganych dokumentów - karta zgłoszeniowa wraz z klauzulą RODO - do pobrania ze strony internetowej www.pcpr-minskmaz.pl oraz kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: 25 756 40 24

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Zachęcamy opiekunów osób z niepełnosprawnościami do skorzystania z usług opieki wytchnieniowej, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Czym jest opieka wytchnieniowa?

Zapewnienie opieki całodobowej dla osoby niepełnosprawnej, gdzie w tym czasie członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę zostaną odciążeni w sprawowaniu opieki poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnieniu czasowego zastępstwa.

Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie mogą wykonywać swoich obowiązków.

Usługa będzie realizowana poza miejscem zamieszkania, w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu. Liczba dni opieki – do 14 dni dla jednego uczestnika.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy potrzebują doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub/i niepełnosprawnością sprzężoną oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Cel programu

Celem programu jest zwiększenie dostępności usług opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących Powiat Miński i ma za zadanie ułatwić dostęp do bezpłatnych, trwałych oraz wysokiej jakości usług opieki wytchnieniowej oraz polepszyć funkcjonowanie faktycznych opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Z usług mogą skorzystać opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy:

  1. Mieszkają na terenie Powiatu Mińskiego;
  2. Sprawują faktyczną opiekę nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością
    • w przypadku osób dorosłych do ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
  3. Nie korzystają z innych form usług opieki w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Spełnienie kryteriów będzie weryfikowane w procesie rekrutacji za pomocą dokumentów, m.in. orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Osoby zainteresowane i spełniające kryteria prosimy o składanie do tut. Centrum (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Konstytucji 3 Maja 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki) wymaganych dokumentów – karta zgłoszeniowa wraz z klauzulą RODO – do pobrania ze strony internetowej www.pcpr-minskmaz.pl oraz kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: 25 756 40 24