Na obrazku grupy osób zebrała się wokół drewnianego stołu, na którym znajdują się notatniki, laptop i filiżanka herbaty. Jedna osoba pisze w notatniku.

 

Wójt Gminy Dobre zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu „Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Dobre na lata 2023-2030”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone okresie od 13.12.2023 r. do 19.12.2023 r.

Pisemne opinie, uwagi i propozycje dotyczące projektu dokumentu należy zgłaszać bezpośrednio poprzez:

– przekazanie formularza uwag i propozycji do siedziby Urzędu Gminy Dobre ul. Tadeusza Kościuszki 1, 05-307 Dobre pok. nr 4,

– elektronicznie na adres e-mail gops@gminadobre.pl

 

Accessibility