niebieskie kosze na śmieci

Wójt  Gminy Dobre informuje

 

  1. Od 1 stycznia 2024 roku odpady z terenu Gminy Dobre odbierać będzie Firma EkoTeam Sp. z o.o. 07-111 Wierzbno 97;
  2. Stawka za odbiór odpadów w 2024 roku pozostaje bez zmian (Uchwała Rady Gminy Dobre Nr XXII/251/21 z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Dobre);
  3. W załączeniu harmonogram odbioru odpadów na rok 2024.

 

Na widocznym dokumencie jest oficjalny dokument w języku angielskim „Informacja”, który zawiera informacje o kwartalnych terminach płatności opłat komunalnych oraz szczegóły dotyczące płatności. Na dole dokumentu znajduje się podpis wykonany pod czarnym atramentem oraz pieczęć.

Załączniki

Accessibility